ZingenderWijs BoekenWijs

Taal en muziek zijn één. Veel onderzoeken tonen aan, dat taal en muziek niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Voorlezen lijkt op zingen: het is een spel van woorden en melodie. Een kind hoort klanken, rijm, alliteratie en ritme.
Door te luisteren naar liedjes en het maken van muziek leren jonge kinderen de melodie en het ritme van de taal kennen. Dat is erg belangrijk voor de taalontwikkeling.

Op het moment dat muziek gekoppeld wordt aan het zien en horen van een verhaal creëer je een optimale situatie voor de taalverwerving.

Taalontwikkeling bij jonge kinderen is niet altijd vanzelfsprekend en er zijn situaties waar de taalverwerving problemen oplevert. Muzikale ondersteuning kan dan zeer helpend bij zijn op een wijze die jonge kinderen erg aanspreekt.
Zingen beklijft namelijk beter dan enkel luisteren naar een verhaal; muziek maken spreekt het natuurlijke ritme en het taalgevoel aan vanuit elke culturele achtergrond.

In Zingenderwijs Boekenwijs gaat het om:
* woordenschatontwikkeling
* begripsvorming, objectivatie
* stimuleren van de beginnende geletterdheid

Zingenderwijs Boekenwijs is uitermate geschikt voor:
* ouderbetrokkenheid
* spelenderwijs leren zonder druk

voor wie:
kinderopvang, VVE
(speciaal) basisonderwijs

wat:
een project van enkele interactieve muzikale voorleesvoorstellingen (van elk 45 minuten)

hoe:
* uitvoering op jouw eigen locatie
* je krijgt tips hoe je ouders kunt betrekken in de uitvoeringen
* je krijgt tools en mooi materiaal om de uitvoering door te trekken naar de thuissituatie

wanneer:
in onderling overleg

Neem vrijblijvend contact op met juf Claudia.

3 + 15 =