Links

Muziek met het Jonge Kind
Stichting Muziek op Schoot
www.muziekmethetjongekind.nl

Praktijk Uit de Knoop
Kinder- en Jeugd therapie en coaching
Nicole Nouwen te Weert
www.praktijk-uitdeknoop.nl

Vlinder Villa

Vlinder Villa
Kinderopvang (0-4 jaar) en BSO
www.vlindervilla.nl

Vrije School Christophorus Roermond
Directeur: Lizet Cobben
www.vrijeschoolroermond.nl

Vrije School Weert
vrijeschool in oprichting, start: 1 augustus 2022
www.vrijeschoolweert.nl (voorlopig alleen nog via Facebook)

Zangles in Weert, stem- en ademcoaching,
ontspanningstherapeut, consulent kunsteducatie, adviseur muziekeducatie P.O.
Marijke Kools te Weert
www.zanglesweert.nl