Protocol covid-19

Datum: 20-08-2020

Protocol voor Muziek op Schoot®, i.v.m. maatregelen rondom Covid-19

Opgesteld: 22-05-2020, bijgesteld 20-08-2020
Dit protocol is opgesteld door de Stichting Muziek op Schoot® en aangevuld en aangepast voor de eigen specifieke lessituatie door Muziek op Schootdocent® Claudia van Roij. Het dient als leidraad voor de sector cursussen Muziek op Schoot®, specifiek de cursussen voor kinderen van 0-4 jaar met hun ouder/verzorger.
Muziek op Schootcursussen zijn kleinschalige cultureel-educatieve bijeenkomsten waarin kleine groepjes kinderen met elk een verzorger samen muziek maken, spelen en zingen onder leiding van een post-hbo geschoolde docent Muziek op Schoot®. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt bij het uitvoeren van lessen Muziek op Schoot.

Het is overal in land weer toegestaan Muziek op Schootcursussen te geven en te volgen. Muziek op Schootcursussen bij Claudia van Roij in Weert vinden weer plaats met ingang van 2 september 2020.